Stephanie 1 minute read
February 23, 2010

Wait, what?

Sitter på praktikplatsen och slänger iväg ett litet blogginlägg! Håller för närvarande på med en inte speciellt rolig medieuppgift som handlar om lagar inom mediebranschen... det är inte så motiverande när man dessutom är trött som satan, det är jag på bilden ovan, trött katt.