Stephanie 1 minute read
November 1, 2013

Iron Juggernaut heroic

ironjuggernautbloggIgår föll ytterligare en progressboss vilket gör att vi nu är på 6/14 heroic! :)