Stephanie 1 minute read
September 28, 2011

Alysrazor extra heroic

Tänkte förresten bara visa hur det kan se ut om man prövar Alysrazor heroic + trash samtidigt:

(Repellers video!) Blir en del extra eld men det är ju bara att flytta sig lite, eller?